Magma Coaching

Uw bedrijf of instelling zit in een reorganisatie, fusie of transitie. Verantwoordelijkheden verschuiven, strategieën wijzigen. Teams veranderen van samenstelling of er worden andere eisen aan ze gesteld. Motivatie verdwijnt, de cultuur verandert of er wordt te weinig gebruikt gemaakt van de aanwezige kwaliteiten.

Magma Coaching begeleidt teams met vragen over zelfsturing en zelforganisatie. Door te starten met een heldere analyse. Door taken en doelen van het team te helpen verduidelijken.
Door gezamenlijk de competenties en drijfveren naar voren te halen en zichtbaar te maken wat de mensen met elkaar verbindt.

Door patronen in gedrag en communicatie bespreekbaar te maken en ontbrekende vaardigheden aan te leren. Dit stimuleert de samenwerking.
En door structuren en creatieve werkvormen aan te bieden die aansluiten bij de thema's die spelen. Zodat de groep weer in beweging komt.

Magma Coaching helpt u zoeken naar de eigen wijs-
(heid )van uw team. Een groep als geheel draait beter en wordt slimmer als er verschillende geluiden te horen zijn, die elkaar mogen aanvullen.