Magma Coaching

Als u zichzelf wilt ontwikkelen, het gevoel heeft dat u niet uit uw leven of werk haalt wat er in zit, vastloopt in routines of zich herhalende gedachtenpatronen, dan is Magma Coaching en Counseling iets voor u.

In een serie gesprekken gaat u met uw vragen en wensen aan de slag. Dat kunnen vragen zijn op het gebied van relaties, stress, zelfvertrouwen, grenzen, werk, motivatie enzovoort.

De antwoorden die u gedurende deze reis vindt, brengen u dichter bij uw kern en scheppen een nieuw perspectief. Zo ontwikkelt u meer mogelijk-

heden om moeilijke situaties het hoofd te bieden en steviger in het leven te staan. Om bewuster te zijn van de keuzes, die u maakt. U ontdekt waar uw kwaliteiten zitten en in welke richting u wilt groeien. U leert uw plannen om te zetten in actie en een nieuwe balans te vinden.

Magma Coaching stimuleert u om ruimte te maken voor uw eigen klank en ritme zodat u toegang krijgt tot uw unieke talenten.